Celoslovenská vedomostná súťaž

pre žiakov MŠ, I. a II. Stupňa základných škôl a stredných škôl

venovaný zoológii.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Odborní garanti

2
Andrea Klasová
5
Jaroslav Slašťan

Organizátori:

Národná zoo Bojnice

Kremnické vrchy OZ

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Celoslovenská vedomostná súťaž

pre žiakov MŠ, I. a II. Stupňa základných škôl a stredných škôl

venovaný zoológii.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Odborní garanti

2
Ing. Andrea Klasová
1
Jaroslav Slašťan

Organizátori:

Národná zoo Bojnice

Kremnické vrchy OZ

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

registrácia je naplánovaná od 1.3.2019 do 31.3.2019.

Po ukončení registrácie aby tam naskočil oznam že registrácia je ukončená.

2019

– 3. ročník

2018

– 2. ročník

2017

– 1. ročník