Celoslovenská vedomostná súťaž

pre žiakov MŠ, I. a II. Stupňa základných škôl a stredných škôl

venovaná zoológii a ekológii.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Odborní garanti

klasová_01
Andrea Klasová
jaro_02
Jaroslav Slašťan

Organizátori:

Národná zoo Bojnice

CVČ JUNIOR Bojnice

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

ROČNÍK 2022 UKONČENÝ.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Celoslovenská vedomostná súťaž

pre žiakov MŠ, I. a II. Stupňa základných škôl a stredných škôl

venovaný zoológii.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Odborní garanti

klasová_01
Ing. Andrea Klasová
jaro_02
Jaroslav Slašťan

Organizátori:

Národná zoo Bojnice

CVČ JUNIOR Bojnice

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

FINÁLE SA USKUTOČNÍ 28.6.2022

Pozvánky na finále budú účastníkom poslané do 16.6.2022 (do polnoci)

2022

2020  2021

– 4. ročník

2019

– 3. ročník

2018

– 2. ročník

2017

– 1. ročník